search
  • SK
  • EN
  • EL
  • GWG (Cyprus) Limited. Spoľahlivý. Transparentný. Stabilný.

    Spoločnosť GWG (Cyprus) Ltd je cyperská investičná spoločnosť, ktorá je od roku 2016 autorizovaná a regulovaná Cyperskou komisiou pre cenné papiere (číslo licencie 291/16). Spoločnosť poskytuje investičné a vedľajšie služby v súlade so svojím povolením a v súlade s európskymi smernicami o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID a MiFID II) a cyperským zákonom o investičných službách a regulovaných trhoch z roku 2007 (zákon 144(I)/2007)